zevenvier kan op het gebied van organisatie-ondersteuning in vele gevallen met zekerheid uitkomst bieden. Tegen een gunstig tarief kunnen de werkzaamheden worden uitgevoerd door iemand die betrouwbaar is zonder dat er andere verplichtingen aangegaan moeten worden dan wat in de opdracht is overeengekomen. Werkzaamheden kunnen zowel op locatie worden uitgevoerd als op de studio van zevenvier. 


 zevenvier biedt in hoofdlijnen de volgende diensten aan:
• Projectmanagement
• Trafficmanagement
• Public Relations

• Marketing-Communicatie
• Organisatie van evenementen
• Relatiebeheer


Vaak gebeurt het dat werkzaamheden op het gebied van organisatie-ondersteuning blijven liggen wegens vakanties, ziekte of topdrukte. Dit kan vervelende consequenties hebben het bedrijf en haar klanten. Ook kan het zijn dat er niet genoeg werk is om iemand hiervoor in vast dienstverband aan te nemen maar dat het werk wel gedaan moet worden.

zevenvier biedt uitkomst in dit soort situaties!


  1. op freelance-basis • voor bepaalde of onbepaalde tijd 

  2. alles zeer gedreven, efficiënt en flexibel

werkwijze

    home

    het bureau

    contact

then i saw her face...then_i_saw_her_face.htmlthen_i_saw_her_face.htmlshapeimage_3_link_0
zevenvierthen_i_saw_her_face.htmlzevenvier.htmlshapeimage_4_link_0

do it...